Asset Publisher Asset Publisher

25.11.2020 Reakce na slova o „zamrzlé“ novele zákona o významné tržní síle

Vládou navržený předseda ÚOHS Petr Mlsna uvedl v pořadu Události komentáře České televize, že na úrovni Legislativní rady vlády je „zamrzlá" novela zákona o významné tržní síle. Jeho slova z úterý 24. listopadu 2020 uvádíme na pravou míru. Vláda tento návrh zákona schválila 9. března 2015. Od té doby nebyla vládě předložená žádná novela uvedeného zákona. Nemohla tedy být ani projednána Legislativní radou vlády.

Poslední novela zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, byla vládě předložena, a Legislativní radou vlády projednána, v roce 2014. Vláda tento návrh zákona schválila 9. března 2015. Od této doby vládě nikdo nepředložil, a nemohla ho tedy ani projednávat Legislativní rada vlády, žádnou novelu uvedeného zákona. Ani Poslanecká sněmovna ČR nepředložila vládě k vyjádření žádný poslanecký návrh zákona, který by měnil uvedený zákon.

Nad rámec uvedeného doplňujeme, že změnu zákona o významné tržní síle obsahuje návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, který vládě předložilo Ministerstvo vnitra. Ale tento zákon již vláda schválila, a to 27. ledna 2020. K tomuto návrhu zákona bylo vypracováno stanovisko předsedkyně Legislativní rady vlády. Aktuálně je pak v meziresortním připomínkovém řízení návrh novely tohoto zákona připravený Ministerstvem zemědělství ve spolugesci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Návrh zákona, ale vládě předložen stále nebyl.

25. 11. 2020