Asset Publisher Asset Publisher

03.12.2020 Neformální videokonference ministrů spravedlnosti

V návaznosti na nedávné teroristické útoky v Rakousku a ve Francii diskutovali ministři spravedlnosti během poslední videokonference 2. 12. 2020 pořádané německým předsednictvím Radě EU různé aspekty boje proti terorismu, zejména nenávistné projevy na síti a povinnosti platforem spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení. 

Diskuze proběhla také o justičních aspektech vlády práva a první Zprávě Evropské komise o vládě práva v EU. Náměstek ministryně spravedlnosti Michal Franěk prezentoval probíhající změny upravující výběr a jmenování soudců a také změny v kárném řízení, které posílí záruky nezávislosti soudců. Nezávislost a nestrannost soudců považuje Česká republika za nejdůležitější aspekty právního státu. Současně podpořil bližší spolupráci s orgány Rady Evropy, jako je Poradní výbor evropských soudců Rady Evropy nebo Benátská komise, jejíž hlavním zájmem je fungování právního státu.

Ministři byli dále informováni o stavu vyjednávání předpisů v působnosti Rady spravedlnosti a vnitřních věcí a o Sdělení o digitalizaci justice, které přijala Evropská komise téhož dne.

 

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

3. 12. 2020