Asset Publisher Asset Publisher

29.01.2021 Neformální rada JHA jednala o padělání zdravotnických prostředků

V pátek 29. ledna proběhla justiční část neformální Rady JHA pod vedením Portugalska, které pro příští půlrok převzalo řízení Rady EU. Delegaci České republiky vedl náměstek člena vlády Jan Kohout.

V dopolední části ministři diskutovali o možnostech spolupráce členských států na ochraně a pomoci zranitelným dospělým. Jedná se o zásadní problém všech členských států EU, ve kterých se zvyšuje poměr stárnoucí populace a je nutné jim poskytovat specifickou pomoc v přeshraničních řízeních, ale také v trestní oblasti, např. pokud jsou obětmi trestných činů.

Druhým tématem, které Portugalské předsednictví zařadilo do diskuze, byl vztah mezi paděláním a organizovaným zločinem. V průběhu pandemie se zvýšil počet padělaných zdravotnických prostředků zachycených v Evropské unii, které jsou nejen problémem ekonomickým, ale druhotným efektem může být poškození zdraví občanů. Zdůrazněna byla spolupráce na vyšetřování těchto případů ve spolupráci s agenturami EU, jako jsou Europol a Eurojust.

Posledním tématem diskutovaným v odpolední části jednání byl rozvoj digitalizace justice. Členské státy podpořily rozvoj e-justičních řešení nejen na národní, ale i unijní úrovni, shodly se na potřebě sdílení zkušeností s digitalizací z národních projektů a ocenily finanční i expertní podporu Evropské unie. Určité prvky přeshraniční elektronické justice jsou již využívány v civilním řízení i při výměně elektronických důkazů a budou dále rozvíjeny na základech tzv e-Codexu.

Příští řádná Rada ministrů spravedlnosti a vnitřních věcí je plánována na 11. března.

 

 

 

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

29. 1. 2022