Asset Publisher Asset Publisher

09.03.2021 Ministryně Marie Benešová virtuálně vystoupila na 14. trestním kongresu OSN v Kjótu

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová ve svém úvodním projevu na 14. trestním kongresu OSN v japonském Kjótu podpořila boj proti počítačové kriminalitě, zdůraznila potřebu celosvětového snižování zločinnosti a vyzdvihla roli mezinárodní spolupráce.

Delegace České republiky v čele s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou se ve dnech 7. – 12. března 2021 účastní 14. trestního kongresu OSN o prevenci kriminality a trestní spravedlnosti, který se koná v japonském Kjótu. Jedná se o nejvýznamnější celosvětovou akci svého druhu, pořádanou jednou za pět let, na které se letos sešlo na pět tisíc účastníků, byť z důvodu pandemie většina virtuálně. V úvodní high-level části, jíž se účastnila mimo jiné i japonská princezna Takamado či generální tajemník OSN António Guterres, byla přijata tzv. Kjótská deklarace, která formuluje výzvy a úkoly pro další práci OSN i jednotlivých členských států pro další období.

Hlavní téma letošního kongresu zní „Rozvoj prevence kriminality, trestní spravedlnosti a právního státu: k dosažení Agendy 2030". Na programu jsou mimo jiné otázky prevence kriminality, sběru statistických dat, výchovy mládeže či problematika recidivy. Kongres se zaměřuje také na novější formy trestné činnosti, například počítačovou kriminalitu či padělání léčiv, a také na dopady pandemie COVID-19 na trestní justici ve světě. Podrobnější informace lze nalézt na www.crimecongress.org.

Snižování kriminality a předcházení jí je naším dlouhodobým společným cílem", uvedla ve svém úvodním projevu ministryně Benešová. Upozornila, že v uplynulém roce právě důsledkem pandemie došlo k nárůstu specifických druhů kriminality, například domácího násilí či počítačové kriminality. „Těmto novým a častěji se objevujícím druhům kriminality musíme také věnovat náležitou pozornost, abychom na ně byli schopni reagovat a dokázali je v budoucnu vymýtit stejně tak jako nějakou chorobu," zdůraznila. Vyzdvihla také důležitost mezinárodní spolupráce a roli OSN a jejích formací, které v oblasti prevence kriminality a trestní spravedlnosti hrají.

Celý projev natočený ve studiu LegalTV je k dispozici zde.

Odkaz na Youtube kanál Ministerstva spravedlnosti, kde je k dispozici záznam projevu ministryně spravedlnosti Marie Benešové pro Kjótský kongres

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

8. 3. 2021