Asset Publisher Asset Publisher

14.01.2021 Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti vyhlásilo otevřenou výzvu na granty z Norských fondů

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti jako Partnerem programu vyhlásilo dne 14. ledna 2021 otevřenou výzvu na malé grantové schéma a otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na financování projektů z Norských fondů 2014-2021 v rámci programu Spravedlnost.

Texty obou výzev naleznete zde:    Výzva_1A         Výzva_1B

Další důležité informace o výzvách a všechny přílohy jsou k dispozici na www.norskefondy.cz/spravedlnost

Ministerstvo spravedlnosti uspořádá dne 9. února 2021 online seminář pro žadatele, na němž budou představeny obě výzvy, jakož i podmínky pro předložení žádostí.

Dne 18. 1. 2021 Ministerstvo spravedlnosti zveřejní bližší informace k online semináři – předběžná agenda, čas zahájení semináře, registrace apod.

 

Stručné informace k výzvám

Otevřená výzva na malé grantové schéma: Podpora reintegrace odsouzených osob a osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody

Cíl výzvy: vytvoření odpovídajících podmínek pro resocializaci a reintegraci osob po výkonu trestu odnětí svobody, a to jak osob propuštěných po vykonání celého trestu odnětí svobody, tak osob, které byly z výkonu trestu propuštěny podmíněně. Výzva podporuje vytvoření a realizaci programu Mentoring, který by měl svou intenzitou a kvalifikovaným přístupem odborných pracovníků a vyškolených mentorů podpořit klienta v pozitivních změnách, aktivizovat jej k řešení svých problémů a nových životních situací, a snížit tak riziko recidivy trestné činnosti.

Kdo může žádat o grant? Oprávněnými žadateli jsou nestátní neziskové organizace, tj. spolky a pobočné spolky hlavního spolku; účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti; ústavy; obecně prospěšné společnosti; nadace a nadační fondy.

Alokace výzvy: 20 979 175 Kč.

Minimální výše grantu: 1 325 000 Kč

Maximální výše grantu: 5 300 000 Kč

Míra podpory: 100% finanční podpora

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 24. března 2021 (12.00 hod).

 

Výzva k předkládání žádostí o grant na projekty: Odborná péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění

Cíl výzvy: snížení recidivy problémového užívání drog a trestné činnosti u vězněných a posléze propuštěných uživatelů drog s kumulovanými riziky a potřebami, a to prostřednictvím zajištění kontinuální odborné péče ze strany nestátních neziskových organizací. Výzva podporuje vytvoření a realizaci Case Management programu zaměřeného na zajištění stabilizace klienta.

Kdo může žádat o grant? Oprávněnými žadateli jsou nestátní neziskové organizace, tj. spolky a pobočné spolky hlavního spolku; účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti; ústavy; obecně prospěšné společnosti; nadace a nadační fondy.

Alokace výzvy: 23 830 787 Kč.

Minimální výše grantu: 5 300 000 Kč

Maximální výše grantu: 23 830 787 Kč

Míra podpory: 100% finanční podpora

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 17. března 2021 (12.00 hod.)

 

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

14. 01. 2021