Asset Publisher Asset Publisher

08.04.2021 Justiční zkoušky budou pokračovat od 20. dubna 2021

Od 20. 4. 2021 budou pokračovat odborné justiční a závěrečné zkoušky.

 

Uchazeči se musí při vstupu do budovy ministerstva prokázat:

  • negativním AG nebo PCR testem absolvovaným vždy den před zahájením zkoušky (platnost testu je po celou dobu trvání zkoušky),
  • lékařským potvrzením o prodělání onemocnění COVID-19, pokud uchazeč nemá příznaky, byla mu ukončena izolace a od provedení prvního pozitivního PCR testu neuplynulo 90 dní,
  • doložením certifikátu o očkování.

Pořadí přihlášených a pozvaných uchazečů zůstává zachováno; s ohledem na požadavek nižšího počtu osob, které mohou zkoušku absolvovat v témže čase a na témže místě, však může dojít k prodlužování doby trvání zkoušek (původní týdenní běh může být rozdělen do týdnů dvou). Pozvánky s přesným datem konání zkoušky obdrží uchazeči prostřednictvím e-mailu.

Justiční čekatelé podávají žádost o vykonání odborné justiční zkoušky prostřednictvím příslušného krajského soudu. Právní čekatelé podávají žádost o vykonání závěrečné zkoušky prostřednictvím příslušného krajského státního zastupitelství.

Asistenti soudce/asistenti státního zástupce, vyšší soudní úředníci a asistenti veřejného ochránce práv doručí žádost o vykonání odborné justiční zkoušky/závěrečné zkoušky Ministerstvu spravedlnosti, odboru organizace justice, Vyšehradská 16, Praha 2, nejpozději do:

15. 12. předchozího roku na únorový termín zkoušek,

15. 4. na červnový termín zkoušek,

15. 8. na říjnový termín zkoušek.

 

podrobnosti najdete ZDE