Asset Publisher Asset Publisher

15.04.2021 Česká republika plní doporučení Skupiny GRECO, zlepšení se projeví napřesrok

Skupina států proti korupci GRECO (General Activity Report) zveřejnila Výroční zprávu za rok 2020. Ta uvádí přehled aktivit, které Skupina v roce 2020 vykonala. Česká republika na plnění všech doporučení nyní usilovně pracuje a má částečně splněnou velkou část bodů. V jejich rámci již ČR přijala některé legislativní změny. U velké části prací ještě dojde k finalizaci. Zlepšení se tak projeví až ve výroční zprávě za rok 2021.

V současné době jsou projednávány následující návrhy:

 • Etický kodex člena Poslanecké sněmovny
  • Návrh předložený předsedou Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem.
  • Projednávání bylo přerušeno z důvodu omezeného počtu členů Sněmovny na jednání v souvislosti s omezeními vyhlášenými v souvislosti s pandemií Covid-19 a bude pokračovat po jejich zrušení.

 

 • Změna zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích
  • Zavádí zejména transparentnější výběr soudců a předsedů soudů výběrovou komisí.
  • Sněmovní tisk 630 byl po projednání Poslaneckou sněmovnou postoupen Senátu. Ten materiál vrátil k novému projednání s pozměňovacími návrhy.

 

 • Změna zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů
  • Upravuje disciplinární řízení ve věcech soudců a státních zástupců zavedením možnosti odvolání k druhé instanci.
  • Projednává Poslanecká sněmovna jako tisk 683.

 

 • Změna zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství
  • Návrh byl vypracován Ministerstvem spravedlnosti v r. 2019.

 

 • Zákon o lobbování a související změnový zákon
  • Zavádějí pravidla pro jednání s lobbisty a zpřísňující povinnosti týkající se přijímání a oznamování darů veřejnými funkcionáři podle zákona o střetu zájmů.
  • Prošly v Poslanecké sněmovně prvním čtením jako sněmovní tisky 565 a 566.

 

Pravidelné činnosti Skupiny byly narušeny pandemií Covid-19. Ta neumožnila uspořádání hodnotících návštěv, a celkově tak došlo i ke zpoždění projednání zpráv o plnění hodnocení členskými státy. Česká republika podávala zprávu o plnění doporučení čtvrtého hodnotícího kola až v březnu 2021. K projednání tedy dojde nejdříve v říjnu a jakékoli zlepšení hodnocení České republiky se projeví až ve výroční zprávě za rok 2021.

Procentuální přehled splněných doporučení Českou republikou v této zprávě tedy odpovídá situaci za rok 2020. Vůbec však neznamená, jak je často mylně uváděla v loňském roce některá média, že by Česká republika byla nejhorší v boji proti korupci. Většina uložených doporučení hodnotící zprávou z roku 2016 budou splněna přijetím legislativních změn, které jsou v různých fázích projednávání.

Po schválení těchto změn dojde ke splnění řady uložených doporučení i zlepšení procentuálního znázornění situace ČR v porovnání s ostatními členskými státy Skupiny.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

15. 4. 2021