Asset Publisher Asset Publisher

18.01.2021 9. února se uskuteční on-line seminář pro žadatele otevřených výzev z programu Spravedlnost „Odborná péče pro vězněné uživatele drog“ a „Podpora reintegrace odsouzených osob“„

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti vyhlásilo 14. ledna 2021 otevřenou výzvu na malé grantové schéma a otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na financování projektů z Norských fondů 2014-2021 v rámci programu Spravedlnost.

Při této příležitosti plánuje Ministerstvo spravedlnosti dne 9. února 2021, jakožto partner programu Spravedlnost, uspořádat online seminář pro žadatele.

Otevřená výzva je na malé grantové schéma: „Podpora reintegrace odsouzených osob a osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody". Další otevřená výzva pak na program „Odborná péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění".

On-line seminář se uskuteční dne 9. 2. 2021 od 13, 00 hodin prostřednictvím služby MS Teams. Na semináři bude žadatelům představen věcný obsah obou výzev, postup hodnocení žádostí a výběru projektů, postup vyplnění a podání žádostí v IS CEDR.

Bližší informace k semináři (předběžná agenda, návod na připojení k semináři, apod.) budou zveřejněny a průběžně aktualizovány na webu Ministerstva financí i Ministerstva spravedlnosti.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM SEMINÁŘE

Texty obou výzev jsou zveřejněné na webu Ministerstva spravedlnosti. Texty výzev včetně pokynu pro žadatele a všech příloh jsou zveřejněny na webu Ministerstva financí. Bližší informace naleznete na www.norskefondy.cz/spravedlnost.

Dokumenty je možné prostudovat před konáním Semináře pro žadatele. Dotazy a připomínky je pak možné zasílat do 31. 1. 2021 na níže uvedený mail. Všechny dotazy a případné nejasnosti budou součástí prezentace a odpovědí on-line semináře.  

Registrace

V případě zájmu o registraci na online seminář, prosím, kontaktujte Mgr. Markétu Vladařovou na email mvladarova@msp.justice.cz    do 31. 1. 2021

Ministerstvo spravedlnosti

18. 1. 2021