Agregátor obsahu Agregátor obsahu

19.12.2022 Vedení ministerstva a představitelé justice zhodnotili uplynulý rok

Dne 19. prosince 2022 se uskutečnilo pracovní jednání ministra spravedlnosti Pavla Blažka a vedení ministerstva s předsedy nejvyšších, vrchních a krajských soudů. Jednání se účastnil také ministr pro legislativu Michal Šalomoun a místopředseda Ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Marek Benda. Tématem byla např. aktuální legislativa, platy administrativních pracovníků, azylová a migrační politika EU a interdisciplinární spolupráce týkající se opatrovnictví.

Vedení ministerstva a představitelé justice se shodli, že během letošního roku fungování mezi ministerstvem a soudní soustavou bylo mimořádně dobré. Prezident Unie soudců Libor Vávra poděkoval za dobrou oboustrannou komunikaci a nastavenou spolupráci.

V letošním roce se uskutečnily čtyři jmenovací etapy, díky nimž se podařilo jmenovat 138 nových soudců. Od 1. ledna 2023 tak dojde k historickému milníku, kde bude u soudců 100 procentní obsazenost.

Náměstci ministra spravedlnosti seznámili předsedy s aktuální legislativou. Konkrétně se jednalo o novelu insolvenčního zákona, zákon o hromadném řízení, novelách projednávaných v Poslanecké sněmovně, zákoně o elektronickém zakládání kapitálových společností či vyhlášce týkající se nezabavitelného minima. Zde Ministerstvo práce a sociálních věci změnilo parametr výpočtu nezabavitelné částky. Ministerstvo spravedlnosti reagovalo a na základě meziresortního připomínkového řízení připravilo kompromis nárůstu. Ministerstvo spravedlnosti soudce v dohledné době seznámí s novelou zákona o kárném řízení, která zavede dvoustupňový systém. 

Další otázkou, kterou účastníci dnešní porady řešili, byly platy administrativního personálu.

Absolvovali jsme několik jednání s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou. Máme přislíbeno, že do dvou let dojde k dorovnání platů tak, aby se dostaly na úroveň průměrného platu ve státní správě. A ještě bych rád zdůraznil, že za stejnou práci by měli lidé dostávat stejnou odměnu. A to jak na soudech, tak na státních zastupitelstvích. Není zdrávo, aby si soudní aparát a aparát státních zastupitelství v tomto ohledu konkurovaly," uvedl na jednání ministr spravedlností Pavel Blažek.

Pavla Novotná ředitelka odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra přednesla zprávu o stavu migrace a debatách o legislativních otázkách týkající se migrační politiky Evropské unie vzešlých z poslední Rady pro spravedlnost a vnitřní věci, která se uskutečnila začátkem prosince v Bruselu.

Na jednání pozval ministr spravedlnosti Pavel Blažek zástupce obecně prospěšné společnosti Women for Women, která se zabývá opatrovnictvím, pomáhá dětem a jejich rodičům prostřednictvím projektů, programů a poraden. Zástupkyně společnosti diskutovaly společně s předsedy soudů o otázce interdisciplinární spolupráce.

Ministerstvo spravedlnosti," jak uvedl náměstek Karel Dvořák, „považuje interdisciplinární spolupráci za potřebnou. Již se uskutečnila jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí, abychom si vyjasnili pozici soudního sociálního pracovníka a roli OSPOD. Interdisciplinární spolupráce by měla být založena na dobrovolnosti předsedů soudů."

Pavel Blažek a vedení ministerstva spravedlnosti.

 

Pracovní jednání s předsedy nejvyšších a krajských soudů.

 

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

19. prosince 2022