Agregátor obsahu Agregátor obsahu

19.01.2023 Otec neuspěl u štrasburského soudu s námitkou diskriminace z důvodu státní příslušnosti

V pátek 26. května 2023 byl ve slovinské Lublani na diplomatické konferenci slavnostně přijat text Úmluvy o mezinárodní spolupráci při vyšetřování a stíhání zločinu genocidia, zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a jiných zločinů podle mezinárodního práva. Úmluva mj. stanoví pravidla pro založení jurisdikce dotčeného státu a postupy pro právní pomoc a vydávání pachatelů mezinárodních zločinů.

Diplomatické konference se zúčastnilo 53 států podporujících přijetí Úmluvy a dalších 15 pozorovatelských států z celého světa, spolu se zástupci řady mezivládních organizací a nevládního sektoru. Text úmluvy za Českou republiku sjednali zástupci Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva zahraničních věcí. Úmluva by měla být otevřena k podpisu počátkem r. 2024 v Haagu a následně bude podléhat projednání ve vnitrostátních parlamentech a ratifikaci.

Jedná se o významný milník v boji proti beztrestnosti pachatelů nejzávažnějších mezinárodních zločinů a završení dlouhodobé snahy mezinárodního společenství vyplnit mezery v trestní spolupráci v této oblasti.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

29. května 2023