Agregátor obsahu Agregátor obsahu

08.11.2022 Squatteři z vily Milada neuspěli u štrasburského soudu se stížností na policejní násilí

Evropský soud pro lidská práva v minulém týdnu rozhodl dva zajímavé spory proti České republice. V prvním případu odmítl námitky dvou squatterů k porušení zákazu špatného zacházení tím, že policie k jejich vyvedení z neoprávněně obývané vily použila nepřiměřenou sílu. V druhém případu štrasburský soud uzavřel, že stěžovatelka si měla ověřit, zda bylo její e-mailem zaslané dovolání soudům skutečně doručeno, a případně jej zaslat znovu.

Věc Konopík a Hurdálek proti České republice se týkal vyklizení squatu Milada, kdy stěžovatelé i přes výzvy policie odmítli vilu opustit. Stěžovatelé tvrdili, že je policie následně z vily vyhnala násilím a oni utrpěli četná zranění. Vnitrostátní soudy důkladně zvážily dostupné důkazy, na jejichž základě nicméně rozhodly, že z důvodu nedostatku svědeckého materiálu se námitky stěžovatelů nepodařily prokázat. Štrasburský soud stížnost následně odmítl s tím, že vnitrostátní soudy dostatečně vysvětlily, proč se tvrzené špatné zacházení vůči stěžovatelům nepodařilo prokázat.

V případu Bucková proti České republice stěžovatelka odeslala dovolání soudu v příloze e-mailového podání. Ani po dvou a půl letech od podání neměla informace o výsledku řízení, podala proto žádost o prověření jeho stavu. Vnitrostátní soudy ale dovolání stěžovatelky ve svém systému vůbec neevidovaly. Stěžovatelka následně sice doložila, že daný e-mail její právní zástupce odeslal, neměla však potvrzení o přijetí elektronického podání. Ta přitom soudy vydávají bezodkladně po obdržení každého podání. Právní zástupce stěžovatelky se tak měl po nedoručení potvrzení o přijetí dovolání ihned zajímat, zda bylo skutečně doručeno a případně jej soudům zaslat znovu.

Rozhodnutí Konopík a Hurdálek proti České republice naleznete v anglickém jazyce zde, rozhodnutí Bucková proti České republice zde.

Anotace obou rozhodnutí budou v českém jazyce k dohledání v databázi rozhodnutí a rozsudků štrasburského soudu v následujících dnech na adrese eslp.justice.cz.

 

Kancelář vládního zmocněnce

7. listopadu 2022