Agregátor obsahu Agregátor obsahu

31.03.2023 Rozvodem to nekončí

V Poslanecké sněmovně se uskutečnila pod záštitou poslankyně Evy Decroix panelová diskuse nad tématy souvisejícími s rozvodem, péčí o dítě, porozvodovými traumaty a finanční situací po rozvodu. Na konferenci diskutovali sociologové, psychologové, advokáti, legislativci i další odborná veřejnost.

Ministerstvo spravedlnosti velmi vítá uspořádání této konference. Ve spolupráci s Evou Decroix ještě tento rok předložíme právní úpravu upravující 'smluvené rozvody‘," uvedl náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav.

Během konference se diskutovalo o následujích tématech:

  • Dnešní rozvodový proces obsahuje dvě soudní řízení, rozhoduje-li se o péči o dítě. Odborníci z praxe se shodují, že je nutné celý proces zrychlit. Práva dítěte však musí být zajištěna v maximální míře, stejně tak by do popředí měla být postavena a zohledněna společná vůle rodičů. Společnost se liberalizuje a s tím i přístup k rozvodům. Jaké změny by prospěly rozvodovému procesu?
  • Rozvod je stresující, stejně tak i období po něm. Porozvodová traumata jsou častým jevem, se kterým se musí bývalí manželé nebo jejich děti vypořádat. Když už se nepodaří zabránit rozvodu, musí být nastaveny mechanismy, které zabrání psychickému, fyzickému a sociálnímu strádání. Rodinné poradny, neziskové organizace nebo mediátoři pomáhají najít společnou řeč, ale je taková podpůrná síť dostatečná? Jaká traumata hrozí a jak se jim vyhnout? Jak nastavit systém, tak aby v něm bylo co nejméně slz? Jak zabránit domácímu násilí a omezit negativní jevy s ním související?
  • Rodina nezaniká rozpadem vztahu a ani manželstvím. Rodinné vztahy trvají i po výroku soudu „jménem republiky rozvedeno". Domácnosti s jedním rodičem jsou běžné. Co samoživitelé nejvíce potřebují? Jsou to peníze od státu, nebo fungující systém péče o děti, školky, či možnost zkrácených úvazků? Jak nastavit systém, tak, aby samoživitelé nemuseli spoléhat na neziskový sektor nebo na náhradní výživné?

 

Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

31. března 2023