Agregátor obsahu Agregátor obsahu

29.11.2018 Rezort spravedlnosti pokračuje ve výměně zkušeností s norskými partnery

Ve dnech 14. až 17. 11. 2018 absolvovali zástupci Ministerstva spravedlnosti, Vězeňské služby ČR a Probační a mediační služby pracovní cestu do Norska. Výprava jednala o možnostech bilaterální spolupráce, setkala se zástupci nápravných služeb a seznámila se se systémem vzdělání příslušníků norské nápravné služby. Cesta se uskutečnila v rámci přípravy projektu s názvem Systém společného vzdělávacího systému, který vznikl ve spolupráci se zástupci norské University College of the Norwegian Correctional Service a který bude financován z Norských fondů.

Jednání začalo oficiálním setkáním s Hansem-Jørgenem Bruckerem, ředitelem University College of the Norwegian Correctional Service, která je organizační složkou Ředitelství norských nápravných služeb a zajišťuje vzdělávání zaměstnanců norské nápravné služby. Mimo pedagogické činnosti se zaměstnanci věnují vlastní výzkumné činnosti.

V rámci pracovní cesty navštívili čeští zástupci University College of the Norwegian Correctional Service, aby se seznámili se systémem vzdělávání příslušníků norské nápravné služby. Zde si prohlédli i prostory „tréninkové věznice" určené pro praktický výcvik budoucích příslušníků norských nápravných služeb. Další zastávkou na cestě bylo probační středisko pro region Buskerud ve městě Drammen, kde delegace navštívila i tzv. Dům na půl cesty, což je podle norské legislativy věznice s nízkým stupněm zabezpečení. Tento druh zařízení je prakticky srovnatelný s tzv. probačními domy, které jsou určeny pro zefektivnění přechodu vězněných/propuštěných osob na svobodu.

Hlavním cílem pracovní cesty byla snaha nalézt vzájemnou shodu nad možnostmi a způsoby bilaterální spolupráce v oblasti vzdělávání příslušníků vězeňských a probačních služeb, která je klíčovou součástí připravovaného projektu Systém společného vzdělávání. Během zářijové návštěvy norských kolegů v České republice vzniklo 6 možných oblastí bilaterální spolupráce a Norsko nabídlo prostor tyto oblasti nyní detailněji rozpracovat. Výsledkem pak byly definice bilaterálních aktivit v rámci tří oblastí, kterými jsou vzdělávání, resocializace a restorativní justice.

Unikátní projekt Systém společného vzdělávání chce zejména zvýšit kompetence zaměstnanců Vězeňské služby ČR a Probační a mediační služby, které povedou k efektivnějšímu a kvalitnějšímu zacházení s osobami jak ve výkonu trestu odnětí svobody, tak s osobami propuštěnými na svobodu.

Zleva Jaroslava Talandová, František Vlach, Kamil Nedvědický,
Veronika Burešová, Lukáš Dirga, Anna Valouchová,
Ole Stageberg, Berit Johnsen, Sven-Erik Skotte 

 

 

Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti

29. 11. 2018