Agregátor obsahu Agregátor obsahu

25.07.2022 Reakce Ministerstva spravedlnosti na informace uveřejněné v článku Hospodářských novin

Ministerstvo spravedlnosti reaguje na článek Hospodářských novin Komora chtěla pustit do Česka ukrajinské advokáty. Návrh ale „mrzne" na ministerstvu. Není tomu tak.

Vnímáme úmysl, aby osoby s oprávněním poskytovat právní služby na území Ukrajiny mohly zastupovat své spoluobčany před českými orgány, resp. soudy, nicméně je nutné v této souvislosti zohlednit i skutečnost, že řada z těchto ukrajinských advokátů nemusí a zřejmě nebude mít dostačující odborné znalosti týkající se českého právního řádu a mohou tak v praxi nastávat situace, které naopak mohou být pro řadu takto zastupovaných lidí nevýhodné. Současně podle našeho názoru mohou nastat v praxi problémy s jazykovou bariérou, kdy nejen znalost českého jazyka jako takového, ale i odborné terminologie jsou z hlediska výkonu advokacie v řadě případů nezbytné.

Zákon „nezamrzl", jak uvádí Hospodářské noviny na Ministerstvu spravedlnosti, diskutujeme některé aspekty zákona, dali jsme ke zvážení některé jiné možnosti, nyní čekáme na vyjádření České advokátní komory, kterou jsme požádali o bližší popis jejich představy.

Otázkou, kterou bychom si rádi v této souvislosti ujasnili je skutečnost, že institut hostujícího evropského advokáta se dle dikce § 2 odst. 1 ve spojení s § 35f zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, týká osob poskytujících doposud právní služby v rámci Evropské unie, resp. Evropského hospodářského společenství. Chápeme, že v případě ukrajinských advokátů by se jednalo o přiměřené použití tohoto institutu, nicméně tento institut je právně uzpůsoben na aplikaci v rámci relativně harmonizovaného prostoru evropského práva a je otázkou, zda jej lze použít i na osoby poskytující doposud právní služby mimo tento prostor.

Dáváme ke zvážení, zda by v praxi nebylo vhodnější na případy ukrajinských advokátů skutečně aplikovat režim § 5a zákona o advokacii, který zajistí přezkum znalostí těchto advokátů a současně jim umožní v dosavadním výkonu advokacie pokračovat, byť pouze v oblasti ukrajinského a mezinárodního práva, což ale budou oblasti, v nichž mají nejfundovanější znalosti.

Některé aspekty praktického fungování poskytování právních služeb ukrajinských advokátů je třeba vyjasnit. V souvislosti s našimi úvahami o nejvhodnějším řešení této situace bychom rádi znali i představu České advokátní komory.

Závěrem ještě doplňujeme tvrzení autora článku pana redaktora Pokorného. Trváme na tom, že jsme na dotazy odpověděli v plné šíři. Pokud uvádíme, že vnímáme úmysl, aby osoby s oprávněním poskytovat právní služby na území Ukrajiny mohly zastupovat své spoluobčany před českými orgány, resp. soudy. Stále ještě s ČAK diskutujeme aspekty praktického fungování, zahrnuje to i odpověď na dotazy, proč to více než čtvrt roku čeká na projednání, v jakém je to tedy stavu, apod.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

25. 7. 2022