Agregátor obsahu Agregátor obsahu

28.07.2020 Rada EU jmenovala evropské žalobce

Rada EU 27. července 2020 jmenovala evropské žalobce Úřadu evropského veřejného žalobce, jimiž jsou:

 • Frédéric Baab
 • Cătălin-Laurențiu Borcomanová
 • Jaka Brezigar
 • Danilo Ceccarelli
 • Gatis Doniks
 • Yvonne Farrugiová
 • Teodora Georgieva
 • Daniëlle Goudriaanová
 • Petr Klement
 • Tomas Krušna
 • Tamara Laptošová
 • Katerina Loizouová
 • Ingrid Maschl-Clausenová
 • José Eduardo Moreira Alves d'Oliveira Guerra
 • Juraj Novocký
 • Andrés Ritter
 • Maria Concepción Sabadell Carnicerová
 • Gabriel Seixas
 • Kristel Siitam-Nyiriová
 • Harri Tiesmaa
 • Yves Van Den Berge
 • Dimitrios Zimianitis

Žalobci budou dohlížet na vyšetřování a stíhání a spolu s evropskou nejvyšší žalobkyní budou tvořit kolegium EPPO.

Evropští žalobci jsou jmenováni na funkční období šesti let, které nelze obnovit. Na konci tohoto období může Rada rozhodnout o prodloužení funkčního období o dobu nejvýše tří let. V rámci prozatímních pravidel pro první funkční období po zřízení EPPO budou evropští žalobci z jedné třetiny členských států, které budou určeny losováním, zastávat svou funkci po tříleté funkční období, které nelze obnovit. Tak je tomu v případě žalobců z Řecka, Španělska, Itálie, Kypru, Litvy, Nizozemska, Rakouska a Portugalska.

Každý členský státy navrhl do funkce evropského žalobce svého kandidáta. Tito kandidáti musejí být aktivními členy státních zastupitelství nebo jiných justičních orgánů v příslušném členském státě, poskytují veškeré záruky nezávislosti a mají kvalifikaci nezbytnou ve svém členském státě ke jmenování do vysokých funkcí v rámci státního zastupitelství nebo soudů. Musejí mít relevantní praktické zkušenosti s vnitrostátními právními systémy, finančním šetřením, jakož i s mezinárodní justiční spoluprací v trestních věcech. Výběrová komise následně vypracovala odůvodněná stanoviska a stanovila pořadí každého navrženého kandidáta, kteří splňovali podmínky. Po obdržení odůvodněných stanovisek Rada vybrala a jmenovala jednoho z kandidátů do funkce evropského žalobce za každý ze zúčastněných členských států.

Podrobnosti je možné nalézt na stránkách Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO).