Agregátor obsahu Agregátor obsahu

17.10.2019 První rok ostrého provozu EMS proběhl celkově úspěšně

Dne 21. září 2018 byl spuštěn rutinní provoz elektronického monitorovacího systému. Ten je využíván při trestu domácího vězení, v souvislosti s opatřením nahrazujícím vazbu, tedy ke kontrole uložených povinností, nebo při podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody se současným uložením povinnosti zdržovat se ve svém obydlí. Do konce září letošního roku bylo v EMS zaevidováno celkem 304 monitorovaných osob.

Z celkového počtu osob, které během ročního ostrého provozu prošly systémem, bylo 261 mužů a 43 žen. V současné době je v EMS evidováno k 13. říjnu 2019 celkem 152 aktivních monitorovaných osob.

„Resort spravedlnosti získal v elektronickém monitorovacím systému významný kontrolní nástroj. Elektronický monitorovací systém jako takový není trestem, je prostředkem k efektivní kontrole výkonu trestu, uložených přiměřených omezení a povinností. Z tohoto pohledu se nasazení elektronického monitorovacího systému stalo významným mezníkem v trestní politice a splnilo očekávání odborné veřejnosti," upřesnila ministryně Benešová.

Je třeba také podotknout, že za očekáváním je celkový počet monitorovaných osob, kterým byl uložen elektronický monitoring v souvislosti s trestem domácího vězení. Zvláště, když v minulosti byla dle vyjádření soudců právě neefektivní namátková kontrola jedním z významných důvodů, proč nebyl trest domácího vězení ukládán v širší míře.

Proto také vznikla pracovní skupina složená ze zástupců Ministerstva spravedlnosti, soudů, státních zastupitelství, Probační a mediační služby, která má za úkol posoudit a doporučit možné legislativní úpravy výkonu elektronického monitoringu tak, aby nejen podpořily ukládání trestu domácího vězení, ale i významnější uplatnění podmíněného propuštění i uplatnění v dalších oblastech," upřesnila ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

17. 10. 2019