Agregátor obsahu Agregátor obsahu

21.12.2021 První den v úřadu jednal ministr spravedlnosti Pavel Blažek s Advokátní komorou

Po pátečním nástupu na úřad zavítal nový ministr spravedlnosti Pavel Blažek, v pondělí 20. prosince 2021, do sídla České advokátní komory (ČAK). Zde se setkal s jejím předsedou Robertem Němcem a dalšími členy představenstva. Hlavním tématem schůzky byla aktuální advokátní a justiční témata.

Na jednání, které se uskutečnilo z iniciativy ČAK, hovořili zástupci Komory s ministrem spravedlnosti zejména o aktuální kauze neoprávněných plošných odposlechů ve výslechových místnostech ve vazební věznici Brno-Bohunice. Pavel Blažek ujistil vedení Komory, že tomuto excesu a jeho objasnění bude věnovat maximální pozornost, stejně jako podnětům ČAK, které se budou týkat toho, aby zvážil zahájení případných kárných řízení.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek společně s náměstkyní Klárou Cetlovou dále jednali s vedením ČAK o stavu příprav důležitých procesních předpisů – dlouho připravovaném trestním řádu a civilním řádu soudním. Na jednání zástupci ministerstva a Komory dále hovořili o nedostatečné ochraně důvěrných informací, které svěřuje klient advokátovi, a potřebě novelizace důvěrnosti této komunikace v příslušných právních předpisech. Další témata Mezi tématy se Dalšími tématy jednání byly i advokátní tarif a legislativa obecně.

„Jsem rád, že jsem svou první návštěvu směroval do České advokátní komory, je to symbolické – jednak jsem sám advokát, jednak já si nesmírně vážím i nestátních institucí, které působí v oblasti spravedlnosti. Se členy představenstva ČAK, s nimiž jsem jednal, jsme se domluvili na pravidelné komunikaci a diskutovali jsme o např. o potřebě novelizace zákona o advokacii. Přislíbil jsem v této věci maximální součinnost, neboť v zásadě, pokud jde o záměry případné novely, si byly naše závěry již nyní velice blízké," uvedl ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Více o jednání se dozvíte na stránkách ČAK.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

20. 12. 2021

Jednání ministr spravedlnosti Pavel Blažek a ČAK
Ministr spravedlnosti Pavel Blažek jednal s Českou advokátní komorou