Agregátor obsahu Agregátor obsahu

29.06.2023 Pavel Blažek: Plníme slib daný advokátům. V novele zákona o advokacii chráníme mlčenlivost ve vztahu advokátů a jejich klientů

Ministerstvo spravedlnosti odesílá do připomínkového řízení návrh novely zákona o advokacii. Ten přinese mj. posílení ochrany důvěrnosti vztahu mezi advokátem a klientem. Plníme tak další bod Programového prohlášení vlády.

„V minulosti jsem přislíbil maximální možnou součinnost při novelizaci zákona o advokacii. Svůj slib plním, novelu zákona po vypořádání připomínek projednají kolegové na vládě," říká ministr spravedlnosti Pavel Blažek a dodává: „Důvěrnost vztahu advokáta a klienta je klíčovým předpokladem pro výkon advokacie a pro vztah klienta a jeho obhájce. V této otázce jsem konzervativní a zastávám názor, aby advokátní mlčenlivost byla zachována v maximálním možném rozsahu. V některých povoláních je mlčenlivost základním předpokladem pro výkon vlastní činnosti. Pokud nebude dodržována, může se snadno stát, že daňový poradce nebude daňovým poradcem, advokát nebude advokátem," vysvětlil ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

„Zavedením možnosti výkonu praxe advokátního koncipienta na zkrácený úvazek s adekvátním prodloužením doby výkonu tříleté povinné praxe současně plníme další z důležitých programových priorit vlády v oblasti rodinné politiky a zaměstnanosti. Možnost flexibilního pracovního úvazku vytváří každému zájemci o přípravu na budoucí výkon advokacie z řad koncipientů optimální podmínky pro sladění rodinného a pracovního života," dodává náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav.

Cíle návrhu:

  • ochrana důvěrnosti komunikace mezi advokátem a klientem
  • zpřesnění stávající právní úpravy povinné mlčenlivosti advokáta
  • úprava možnosti účasti advokátů na jednání sněmu nejen osobně, ale i s využitím technických prostředků vzdáleného přístupu
  • umožnění výkonu právní praxe advokátního koncipienta na zkrácený úvazek
  • zpřesnění právní úpravy a rozšíření ochrany advokátů a jejich klientů před tzv. vinklařením (tj. nabízením, zprostředkováním a poskytováním právních služeb osobami, které k tomu nejsou ze zákona oprávněny, nebo tuto činnost provádějí nedovoleným způsobem)
  • úprava postupu advokáta v souvislosti s úředním ověřováním elektronického podpisu klienta (tzv. eLegalizace)

Novela má nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2024.

 

Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

29. června 2023