Agregátor obsahu Agregátor obsahu

16.03.2023 Osobní prohlídky advokátních koncipientů a dalších osob připravujících se na výkon právnických profesí při vstupu do soudních budov

Ministerstvo spravedlnosti rozeslalo předsedkyním a předsedům soudů dopis ve věci osobních prohlídek a prohlídek věcí advokátních koncipientů a dalších osob připravujících se na výkon právnických profesí při vstupu do soudních budov.

Zákon vymezuje okruh osob, které obecně zbavuje povinnosti podrobit se prohlídce a vyjadřuje jim důvěru, že jako příslušníci právnických profesí spolupodílejících se na výkonu justice budou zákaz vnášet do soudních budov nebezpečné předměty spontánně dodržovat. V návaznosti na podnět představenstva České advokátní komory byli předsedkyně a předsedové soudů požádáni, aby stejnou míru důvěry měly i osoby soustavně se připravující na výkon těchto právnických profesí.

Jsem si vědom skutečnosti, že zákonná úprava tuto otázku explicitně neřeší, jsem však přesvědčen, že stejná míra důvěry může být vkládána i v osoby, které se na výkon zmíněných profesí soustavně připravují. Mám na mysli právní čekatele, advokátní koncipienty a notářské a exekutorské koncipienty a kandidáty. Vše pochopitelně za předpokladu, že své postavení řádně prokáží," řekl ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

„Z toho důvodu jsem si dovolil požádat předsedkyně a předsedy soudů o zvážení přijetí opatření, které by rozšířilo okruh osob, na něž se a priori nevztahuje povinnost podrobit se prohlídce při vstupu do soudních budov. Ve výsledku se ovšem jedná o rozhodnut každého z nich." uvedl náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

16. března 2023