Agregátor obsahu Agregátor obsahu

13.03.2020 Opatření Ministerstva spravedlnosti v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu kvůli šíření koronaviru COVID-19 zavádí Ministerstvo spravedlnosti řadu opatření týkajících se rezortu justice. Zakazují se například návštěvy ve věznicích a doporučuje se omezení soudních jednání.  

Vláda schválila novelizaci nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin. Nařízení zařazuje nemoc COVID-19 do katalogu lidských nakažlivých nemocí, jejichž zavlečení nebo zvýšení nebezpečí zavlečení nebo rozšíření, ať již ve formě úmyslného nebo nedbalostního jednání, bude trestné. Podrobnosti jsou ke stažení ZDE.

Zákaz návštěv v českých věznicích

Vláda ČR dnes rozhodla o zrušení návštěv pro obviněné, odsouzené a chovance ve všech vazebních věznicích, věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence. Toto opatření bude trvat po dobu nouzového stavu, případně do odvolání. Zrušení návštěv má za cíl eliminovat šíření koronaviru do vazebních věznic, věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence a maximálně tak ochránit příslušníky a zaměstnance Vězeňské služby a samozřejmě také vězněné osoby. V souvislosti se zrušením návštěv těchto zařízeních přijme Vězeňská služba tzv. kompenzační opatření ve prospěch odsouzených. Jedná se například o možnost nechat si zaslat tři balíky ročně namísto dvou a možnost telefonovat blízkým osobám až třicet minut denně. Úplné znění nařízení je ke stažení ZDE.

Doporučení ve vztahu k fungování soudů

Ministerstvo spravedlnosti doporučuje, aby všichni předsedové soudních senátů s ohledem na předcházení riziku šíření infekce přehodnotili již nařízená jednání z hlediska jejich nezbytnosti. Obdobné opatření platí i pro nařizování soudních jednání. Tímto vzniklá prodlení v soudních řízeních nebude Ministerstvo spravedlnosti v rámci výkonu svých dohledových pravomocí považovat za průtahy v řízení. Kompletní přehled doporučení je ke stažení ZDE.

 

Mgr. Lucie Machálková, tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti

13. 3. 2020