Agregátor obsahu Agregátor obsahu

26.01.2023 Neformální zasedání ministrů spravedlnosti ve Stockholmu

Delegace ministerstva spravedlnosti v čele s Pavlem Blažkem se ve Stockholmu zúčastní neformálního zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci. Na pořadu dne bude ruská agrese na Ukrajině, role Eurojustu při podpoře koordinace vyšetřování vnitrostátními orgány a také nový nástroj pro předávání trestního řízení.

Témata jednání:

  • Ruská agrese na Ukrajině
  • Justiční spolupráce a boj proti organizovanému zločinu

Na jednání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci se bude diskutovat například o tom, jak lze do budoucna nejlépe zaručit a rozvíjet klíčovou roli Eurojustu při podpoře a posilování koordinace vyšetřování a stíhání závažných přeshraničních trestných činů vnitrostátními orgány.

„Česká republika si velmi cení práce Eurojustu, pokud jde o koordinaci justiční spolupráce i o jeho analytickou a asistenční činnost, kterou poskytuje vnitrostátním orgánům. Domníváme se, že současný právní rámec dává pevný a jasný základ pro to, aby Eurojust plnil role, které mu byly svěřeny," uvádí k tomuto tématu ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

  • Stíhání nejzávažnějších mezinárodních trestných činů na Ukrajině

Diskuze ministrů o stíhání mezinárodních zločinů na Ukrajině by měla navázat na videokonferenční prezentaci ministra spravedlnosti Ukrajiny p. Denise Malyuska, generálního prokurátora Švédska, prokurátora válečných zločinů Švédské prokuratury a Eurojustu.

Švédské předsednictví předložilo diskusní dokument „Stíhání nejzávažnějších mezinárodních trestných činů na Ukrajině", ve kterém shrnulo dosavadní kroky, které byly přijaty na evropské i vnitrostátní úrovni v souvislosti s vyšetřováním a stíháním nejzávažnějších mezinárodních zločinů páchaných na Ukrajině. „Česká republika je jednoznačně připravena podpořit společné úsilí směřující k zajištění řádného vyšetřování a stíhání válečných zločinů na Ukrajině. Podpoříme také přijetí dalších opatření v souvislosti se současnou situací na Ukrajině, která jsou potřebná každý den více a více," dodává k tématu náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák.

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

26. ledna 2023