Agregátor obsahu Agregátor obsahu

09.06.2023 Navrhovaná úprava sexuálních trestných činů výrazně posiluje práva obětí na náhradu nemajetkové újmy

Ministerstvo spravedlnosti uvádí na pravou míru informaci ČTK, která může vést k zavádějícímu výkladu. Navrhovaná úprava v žádném případě nestanoví, že za závažnější případy se budou ukládat pouze peněžité tresty. Jen umožňuje, aby i v těchto případech mohla oběť uspokojit svůj nárok na náhradu nemajetkové újmy jednodušší cestou, a to z výtěžku z uloženého peněžitého trestu. Tím dochází k výraznému posílení práv obětí na dosažení náhrady újmy.

Požadavek na rozšíření možnosti uložit peněžitý trest u těchto trestných činů v širším okruhu případů vzešel z diskusí odborné skupiny, kdy tento požadavek uplatnili dokonce sami advokáti zastupující oběti, neboť uváděli, že pro oběť je žádoucí uložení peněžitého trestu uložit i v těchto případech, protože oběť má pak jednoduší cestu, jak uspokojit svůj nárok na náhradu způsobené újmy prostřednictvím zákona č. 59/2017 Sb. z výtěžku z uložených trestních sankcích. Absenci této možnosti hodnotili v neprospěch oběti. Právě z podnětu odborné veřejnosti tedy tento podnět vzešel.

 

 

Vladimír Řepka, tiskový mluvčí a vedoucí tiskového oddělení Ministerstva spravedlnosti
9. června 2023