Agregátor obsahu Agregátor obsahu

15.05.2023 Náměstek Karel Dvořák v Lublani: Pohnání pachatelů zločinů proti lidskosti k odpovědnosti je naší povinností vůči obětem

Od 15. do 26. května 2023 se ve slovinské Lublani koná Diplomatická konference k projednání a přijetí textu Úmluvy o mezinárodní spolupráci při vyšetřování a stíhání zločinu genocidia, zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a jiných zločinů podle mezinárodního práva.

Sjednání této Úmluvy, podpořilo již 77 států světa, a to včetně České republiky. Cílem úmluvy je usnadnění mezinárodní spolupráce v boji proti beztrestnosti pachatelů těchto nejzávažnějších zločinů dle mezinárodního práva. Jelikož se smluvní stranou Úmluvy může stát kterýkoliv stát, Úmluva by mohla vytvořit potřebný mezinárodně právní základ vzájemné spolupráce i mezi státy, které z důvodu geografické vzdálenosti či kulturních odlišností a různosti právního prostředí nemají navázány a smluvně upraveny bilaterální vztahy v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech.

Na Diplomatické konferenci budou Českou republiku reprezentovat experti z Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva zahraničních věcí.

„Bohužel, jak jsme dodnes svědky, páchání těchto zločinů neustává. Proto bychom měli usilovat o to, aby bylo učiněno vše, co je možné, aby zvítězila spravedlnost a pachatelé byli pohnáni k odpovědnosti. Česká republika se domnívá, že je to povinnost států vůči obětem těchto zločinů," uvedl na Diplomatické konferenci náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák.

 

Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

15. května 2023

Náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák zastupuje Českou republiku na Diplomatické konferenci v Lublani.