Agregátor obsahu Agregátor obsahu

17.05.2019 Na Slovensku se konalo zasedání ministrů spravedlnosti Visegrádské skupiny, Chorvatska a Slovinska

První zahraniční cesta ministryně spravedlnosti Marie Benešové vedla na sousední Slovensko. Ve dnech 16. a 17. května se ve Vrakúni setkala s ministry spravedlnosti zemí Visegrádské skupiny, Chorvatska a Slovinska. Na zasedání se diskutovalo například o výměně elektronických důkazů v trestních věcech nebo o kriminalitě na internetu.

Cestu k elektronizaci justice započala česká vláda v roce 2016 přijetím strategie eJustice 2020. V každé prioritní oblasti podnikla justice již několik kroků. Jedná se například o projekt ELVIZ věnující se elektronickému vedení informací státních zastupitelství nebo o projekt eISIR zaměřený na elektronizaci insolvenční agendy na soudech. 

Česká delegace pak k tématu kriminality v internetovém prostředí uvedla, že český právní řád je plně v souladu s rámcovým rozhodnutím o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie. Z nejnovějších počinů lze zmínit zavedení nového ustanovení trestního řádu. To umožňuje orgánům činným v trestním řízení nařídit osobě, která drží nebo má pod kontrolou data uložená prostřednictvím počítačového systému relevantní pro konkrétní trestní řízení, aby je uchovala, a to po dobu až 90 dnů.

Představitelé justice dále hovořili o problematice vydávání osob do třetích států se zaměřením na dodržování lidských práv a základních svobod, protože judikatura evropských i vnitrostátních soudů týkající se extradičního řízení stále více zdůrazňuje důležitost dodržování těchto práv a svobod.

 

Mgr. Lucie Machálková, tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti

17. 5. 2019