Agregátor obsahu Agregátor obsahu

04.06.2021 Ministryně Marie Benešová vystoupila ve Valném shromáždění OSN

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová přednesla jménem České republiky projev na Zvláštním zasedání Valného shromáždění OSN zaměřeném na boj proti korupci

Ve dnech 2. – 4. června 2021 probíhá v New Yorku Zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN zaměřené na boj proti korupci, jedná se o první celosvětovou akci na nejvyšší úrovni k tomuto tématu. Myšlenka uspořádat toto zasedání vzešla od členských států Úmluvy OSN proti korupci (UNCAC) a jeho cílem je podpořit celosvětové protikorupční úsilí a podpořit mezinárodní spolupráci v této oblasti. V úvodu zasedání byla přijata politická deklarace, která stvrzuje a prohlubuje závazek států bojovat proti korupci na národní i mezinárodní úrovni.

Na zasedání vystupují vrcholní představitelé 187 států a vlád zemí UNCAC, byť se z důvodu pandemie většina účastní virtuální formou. Shodují se na potřebě zajištění plné implementace úmluvy všemi členskými státy, kriminalizace všech druhů korupčního jednání, navracení majetků z trestné činnosti a také transparentnosti států a jeho představitelů.

Delegace České republiky je vedena ministryní spravedlnosti Marií Benešovou, která ve svém projevu podpořila potřebu transparentnosti, k níž dodala: „Musíme jednat nejen transparentně, ale i rychle a společně, abychom účinně bojovali se všemi typy projevů korupce." Ministryně také informovala o některých aktuálních legislativních protikorupčních návrzích a o právě probíhajícím projektu zaměřeném na zvyšování povědomí veřejného sektoru o provádění mezinárodních doporučení v oblasti boje proti korupci, včetně doporučení GRECO či UNCAC. V závěru vyzvala všechny státy k aktivnímu zapojení a spolupráci a zdůraznila: „Boj proti korupci musí zůstat v popředí mezi našimi prioritami a musíme vyvinout veškeré úsilí, abychom zničili korupci živnou půdu."

Podrobnější informace lze nalézt na Special session against corruption (2-4 June 2021) | General Assembly of the United Nations.

 

Ministerstvo spravedlnosti

04. 06. 2021