Agregátor obsahu Agregátor obsahu

19.06.2023 Ministr spravedlnosti vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce předsedy/předsedkyně Krajského soudu v Praze

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek vyhlásil výběrové řízení na obsazení funkce předsedy/předsedkyně Krajského soudu v Praze, která je uvolněna s účinností od 1. ledna 2024.

Termín pro doručení přihlášky do výběrového řízení je do 28. července 2023. K přihlášce uchazeč přiloží:

 1. strukturovaný životopis,
 2. přehled o publikační, pedagogické, vědecké, řídící nebo jiné tvůrčí či odborné činnosti, která může být významná pro posouzení předpokladů pro výkon obsazované funkce,
 3. doklad o jmenování uchazeče soudcem,
 4. doklad o posledním přidělení uchazeče k výkonu funkce soudce,
 5. koncepci rozvoje soudu - záměry spojené s výkonem obsazované funkce, včetně cílů, jichž hodlá uchazeč ve funkci dosáhnout, a konkrétních opatření k jejich dosažení,
 6. výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 7. podepsané prohlášení o případném kárném řízení vedeném proti jeho osobě,
 8. podepsanou informaci o zpracování osobních údajů.

Požadavky na uchazeče o funkci předsedy/předsedkyně Krajského soudu v Praze:

 • soudce ke dni podání přihlášky
 • nejméně celkem 5 let skutečného výkonu funkce soudce do dne podání přihlášky  
 • odborné, organizační a řídící schopnosti.

Uchazečům, kteří splní stanovené podmínky, bude písemně sdělen konkrétní termín a místo ústního pohovoru. Pozvánku k výběrovému řízení zašle ministerstvo uchazeči nejpozději 30 dní před konáním výběrového řízení. Pozvánka k výběrovému řízení na funkci předsedy soudu obsahuje kromě termínu a místa konání i informaci o průběhu výběrového řízení a složení výběrové komise včetně náhradníků jmenovaných ministrem spravedlnosti.

Pohovor povede pětičlenná komise jmenovaná ministrem spravedlnosti. Předseda komise řídí jednání komise, které je veřejné, a dbá na nestrannost jednání a na správnost protokolu o jednání komise. Komise může jednat jen v přítomnosti všech členů, kteří nebyli vyloučeni na základě námitky podjatosti, a náhradníků, kteří nahradili vyloučené členy. K pohovoru přistupují uchazeči v pořadí určeném losem.

Při pohovoru kladou členové komise účastníkovi výběrového řízení otázky zaměřené na odbornou stránku výkonu funkce, o kterou se uchází na koncepci rozvoje soudu a na jeho osobnostní předpoklady pro výkon funkce. Odpovědi uchazeče včetně celkového dojmu z jeho vystupování a vyjadřování hodnotí každý člen komise samostatně přidělením 0 až 10 bodů. Bodové hodnocení uchazeče každý člen komise písemně odůvodní. Žádný z členů komise se nesmí zdržet hodnocení uchazeče. Výběrová komise na základě přidělených bodů určí pořadí uchazečů a určí, který z uchazečů ve výběrovém řízení uspěl a který neuspěl.

Výsledky výběrového řízení uveřejní ministerstvo v pseudonymizované podobě na internetových stránkách ministerstva.

Podrobnosti najdete ZDE.

 

Vladimír Řepka, mluvčí Ministerstva spravedlnosti
19. června 2023