Agregátor obsahu Agregátor obsahu

13.09.2023 Ministr spravedlnosti Pavel Blažek se zúčastnil jednání představenstva ČAK

Ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek společně se svými náměstky Karlem Dvořákem, Antonínem Stanislavem a Radomírem Daňhelem přijali pozvání k účasti na jednání představenstva České advokátní komory, které se uskutečnilo 12. září 2023. Zástupci Komory tak mohli s vedením ministerstva prodiskutovat aktuální otázky týkající se především novely zákona o advokacii, advokátního tarifu a novely trestního řádu, či výběru ústavních soudců prezidentem republiky.

„Svou dnešní účast na vašem jednání vnímám jako bilanční návštěvu," řekl na úvod jednání ministr Blažek. Zmínil také svou poslední schůzku se zástupci ČAK v lednu tohoto roku. Následně zdůraznil některé body, které by chtěl na půdě Komory probrat. Jedním z bodů, o kterých Pavel Blažek zástupce advokátů informoval byl konsolidační balíček či proces jmenování ústavních soudců. 

„Já osobně mám na dnešní program připravena tři velká témata," zahájil své vystoupení předseda představenstva ČAK Robert Němec, „je to novela zákona o advokacii, dále advokátní tarif a novela trestního řádu."

Těmto předpisům a aktuálnímu stavu jejich projednávání v legislativním procesu se pak přítomní věnovali v průběhu takřka hodinového jednání. V rámci diskuse informoval náměstek Stanislav o tom, že se v současné době vypořádávají připomínky k zákonu o advokacii a pokračují práce na nové pracovní verzi tarifu. Na tomto místě reagoval Robert Němec sdělením, že nová čísla, která má Komora k dispozici, ukazují, že se snižuje počet koncipientů a současně se v regionech snižuje počet advokátů, kteří jsou ochotni zastupovat ex offo.

V další části setkání se hovořilo o rekodifikaci celého trestního práva. V této souvislosti náměstek Antonín Stanislav vystoupil s iniciativou na svolání pracovního jednání s ČAK. V neposlední řadě se probíraly i otázky týkající se zákona o preventivní restrukturalizaci, oddlužení a insolvenčního řízení, nesporných rozvodů a valorizace a efektivity vymáhání výživného.

 

 

Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti
12. září 2023

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek a vedení ministerstva na jednání ČAK.