Agregátor obsahu Agregátor obsahu

03.03.2020 Ministerstvo spravedlnosti uspořádalo workshop k přípravě nového Akčního plánu ČR Partnerství pro otevřené vládnutí

V pondělí 2. března 2020 proběhl v prostorách Ministerstva spravedlnosti workshop k přípravě nového Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2020 až 2022. Jeho cílem bylo ve spolupráci se zástupci odborné i laické veřejnosti získat a následně prodiskutovat návrhy na možné závazky, které by přispěly k rozvoji otevřeného vládnutí v České republice.

Workshopu, který za Ministerstvu spravedlnosti zahájil náměstek pro řízení sekce koordinace boje proti korupci Jeroným Tejc, se zúčastnilo přes 20 osob z řad laické veřejnosti, zástupců státní správy, nestátních neziskových organizací a profesních komor. Kromě seznámení se s podněty, které ministerstvo obdrželo v uplynulém období, využili někteří z přítomných možnosti prezentovat své návrhy na závazky do zmíněného akčního plánu přímo na místě. Diskutovalo se například o návrzích na závazky spočívající ve zveřejňování rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů, o zvýšení povědomí o problematice whistleblowerů, obdobně také o lobbingu a jeho regulaci a zveřejňování záznamů ze soudních jednání.

   

Mgr. Lucie Machálková, tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti

3. 3. 2020