Agregátor obsahu Agregátor obsahu

07.10.2022 Ministerstvo spravedlnosti uspořádalo jubilejní setkání odborníků k zákonu o mediaci

Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Justiční akademií uspořádalo 3. října 2022 jubilejní výroční 10. „Kulatý stůl k účinnosti zákona o mediaci". Sešlo se zde kolem padesáti pozvaných expertů z řad advokátů, soudců a mediátorů, tedy profesí participujících na mediaci.

Vedle zúčastněných odborníků z justice, advokacie a mediace se tohoto výročního setkání zúčastnila i zahraniční delegace Kanceláře státního tajemníka Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky v čele s JUDr. Beátou Swanovou. Ta je mimo jiné odborným grantem slovenského národního projektu, jenž se týká posilnění alternativního řešení soudních sporů prostřednictvím mediace.

Cílem Kulatého stolu byla především diskuse nad stanovenými tématy:

  1. První setkání s mediátorem
  2. Kvalita činnosti mediátora
  3. Zprostředkování mediace
  4. Výstupy z mediace

A to z úhlů pohledů všech tří profesí, tedy advokátů, mediátorů a soudců. S tím související řešení nejasných otázek a hledání společných východisek se z pohledu ministerstva i účastněných expertů podařilo naplnit. Ministerstvo spravedlnosti v současné době zpracovává všechny věcné podněty a připomínky nejen k případným legislativním změnám, které na Kulatém stole zazněly. 

Na Kulatém stole vystoupili se svými příspěvky známé osobnosti z právního prostředí: JUDr. Roman Fiala, soudce Nejvyššího soudu, JUDr. Martina Kasíková a Mgr. Hájková z Krajského soudu v Praze, JUDr. Martina Doležalová, advokátka a zapsaná mediátorka a PhDr. Dana Potočková, zapsaná mediátorka.

Ministerstvo plánuje pro případné zájemce na svém webu uveřejnit videozáznam Kulatého stolu. Celé setkání bylo totiž pro velký zájem online sledujících streamováno.

 

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

7. října 2022