Agregátor obsahu Agregátor obsahu

23.01.2023 Ministerstvo spravedlnosti se omlouvá JUDr. Peteru Kmeťovi

Ministerstvo spravedlnosti se omlouvá JUDr. Peteru Kmeťovi, nar. 20. 1. 1957, za nezákonný postup orgánů činných v trestním řízení, v jehož důsledku bylo vedeno nejdříve Policií České republiky, Národní centrála proti organizovanému zločinu pod sp. zn. NCOZ-8252/TČ-2018 a následně Okresním soudem Praha - západ pod sp. zn. 21 T 31/2020 a Krajským soudem v Praze pod sp. zn. 13 To 1/2022 nezákonné trestní stíhání, a za nemajetkovou újmu, která mu nezákonným trestním stíháním vznikla.