Agregátor obsahu Agregátor obsahu

23.03.2021 Ministerstvo spravedlnosti se omlouvá bývalému primátorovi hl. m. Prahy Tomáši Hudečkovi

Následující tisková zpráva je veřejnou omluvou podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, v platném znění.

Omluva

Česka republika - Ministerstvo spravedlnosti se omlouvá panu RNDr. Tomáši Hudečkovi, Ph.D., bývalému primátorovi hl. m. Prahy, za újmu na osobnostních právech způsobenou mu nezákonným rozhodnutím, jímž je usnesení Policie ČR, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, SKPV, Expozitury České Budějovice ze dne 26. 3. 2013, č.j. UOOZ-2087/TČ-2012-292100, na jehož základě bylo proti němu nezákonně zahájeno a vedeno trestní stíhání, v němž byl obviněn ze spáchání zločinu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle ust. § 248 odst. 2 alinea druhá, odst. 4 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v jednočinném souběhu se zločinem porušení povinnosti při správě cizího majetku dle ust. § 220 odst. 1, odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, spáchané ve formě spolupachatelství dle § 23 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Nezákonnost a nedůvodnost trestního stíhání pana RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D., vyplývá z rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 3. 2020, č. j. 10 T 8/2014-14491, jímž byl pan RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., dle § 226 písm. b) trestního řádu zproštěn obžaloby, neboť bylo prokázáno, že v žalobním návrhu označený skutek není trestným činem.

 

Ministerstvo spravedlnosti

23. 3. 2021