Agregátor obsahu Agregátor obsahu

01.06.2021 Ministerstvo spravedlnosti se ohrazuje proti tvrzení o nefunkčnosti evidence skutečných majitelů

Dne 1. 6. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který pro evidenci skutečných majitelů stanovuje nové funkční požadavky. Informační systém, který běží od 1. 1. 2018 je funkční, vypnuto je pouze vyhledávání v evidenci pro veřejnost.

 

Jedním z hlavních funkčních požadavků vyplývajících z nové legislativy je funkce automatického průpisu podle § 37 zákona č. 37/2021 Sb. Uvedená funkce je realizována formou skriptu nad produkční databází, kdy v dávkách skript prochází veškeré záznamy a provádí úpravy v oblasti skutečných majitelů vzniklých na základě automatického průpisu. Zároveň dochází k transformaci dříve zapsaných dat o skutečných majitelích do podoby, která je v souladu s nově účinnou legislativou.

Jelikož systém umožňuje nahlížet do živých dat, bylo nutné omezit možnost vyhledávání, resp. poskytovat výpisy z evidence skutečných majitelů jako prevenci publikace legislativně nesprávných dat.

Skript bylo možné spustit až po nabytí účinnosti nové legislativy, tedy od 1. 6. 2021 00:01, a to právě z již zmíněného důvodu zajištění platnosti dat v dikci legislativy.

Jakmile bude dokončena první fáze průpisu, tj. zápis přímého skutečného majitele podle nové legislativy, bude funkce vyhledávání v evidenci opět zapnuta včetně vyhledávání již dříve zapsaných skutečných majitelů. Lze předpokládat, že tomu tak bude v zítřejších ranních hodinách.

Po úplném dokončení aplikace plošných automatických průpisů a celkové transformaci dat bude funkce pro vyhledávání v evidenci skutečných majitelů a získávání výpisů dostupná nad všemi daty.

Vyhledávání skutečných majitelů a získávání výpisů je v současnosti dostupné prostřednictvím notáře, soudu, po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

1. 6. 2021