Agregátor obsahu Agregátor obsahu

15.03.2021 Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti prodloužilo termín pro předkládání žádostí o grant na projekty financované z Norských fondů

Odborná péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění (JU1B) - Výzva k předkládání žádostí o grant na projekty (prodloužena do 31.5.2021)

Cíl otevřené výzvy JU1B vytvoření Case management programu klade větší nároky na koordinaci různých typů péče (ať už zdravotní, léčebné, sociální aj.), na vytvoření sítě poskytovatelů adiktologických služeb s co nejširším pokrytí v ČR, než je tomu u výzvy JU1A, což vyžaduje delší čas na vyjednání spolupráce mezi jednotlivými aktéry. V neposlední řadě klade důraz na rozmanitost a odbornost realizačního týmu. Komplexní příprava Case management programu dle požadavků výzvy vyžaduje časovou flexibilitu, která je momentálně výrazně omezena vládními opatřeními v souvislosti s pandemií COVID – 19. Proto bylo na základě souhlasného stanoviska zástupců donorů, Ministerstva financí a Ministerstva spravedlnosti přistoupeno k prodloužení termínu pro příjem žádostí o grant k výzvě JU1B.

Termín pro předkládání žádostí o grant k otevřené výzvě JU1A (Podpora reintegrace odsouzených osob a osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody) nebude prodlužován. Termín zůstává stejný, tj. 24.3.2021 do 12:00 hodin.

Texty obou výzev naleznete zde:

Další důležité informace o výzvách a všechny přílohy jsou k dispozici na www.norskefondy.cz/spravedlnost    nebo   ZDE                               

 

 

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

 

15. 03. 2021