Agregátor obsahu Agregátor obsahu

10.03.2023 Mediace přišla o svoji doyenku PhDr. Tatjanu Šiškovou

Po dlouhé nemoci navždy odešla doyenka české mediace PhDr. Tatjana Šišková. Sdílíme se zármutkem slova kolegyně PhDr. Tatjany Šiškové, že jsou události, které si člověk nepřeje, aby se staly, nepřipouští si, že by měly kdy nastat.

Tato laskavá a noblesní Dáma byla již svým lidským přístupem předurčena k tomu, čemu se věnovala – vyjednávání a řešení sporů mimosoudní cestou. Paní doktorka se zasadila nejen o začlenění mediace do českého právního prostředí, ale i o rozvoj mediace jako takové. Pro mediaci dýchala prakticky do posledního okamžiku svého života, a to i v roli zkušební komisařky u zkoušek z mediace a aktivní členky Pracovní skupiny pro mediaci ministerstva, kde i na jejím posledním jednání energicky a neústupně přicházela s dalšími podněty na zlepšení oblasti mediace. Chybět budou nejenom její znalosti, zkušenosti a pracovní nasazení, s nimiž se paní doktorka zasazovala o mediaci, ale hlavně její moudrost, lidskost, ochota pomáhat a velký morální kredit. Paní doktorka pro oblast mediací udělala maximum, je teď dalších generacích, aby v jejím odkazu pokračovaly a rozvíjely jej, byť to nebude jednoduché.

Ministerstvo spravedlnosti sdílí hluboký zármutek nad touto smutnou událostí a vyjadřuje upřímnou soustrast rodině, blízkým kolegům i celé mediační obci.

 

10. března 2023