Agregátor obsahu Agregátor obsahu

28.02.2020 Experti na evropskou legislativu v oblasti civilní justiční spolupráce se sešli v Praze

Mezinárodní odbor civilní Ministerstva spravedlnosti pořádá v Praze ve dnech 27. a 28. února 2020 jednání expertů států střední Evropy. Tématem setkání je evropská legislativa v oblasti civilní justiční spolupráce s důrazem na spolupráci v rámci nařízení o doručování a nařízení o dokazování.

Jednání se účastní zástupci všech států Visegrádské skupiny, tedy Česka, Slovenska, Polska a Maďarska. Pozvání České republiky přijalo také Rakousko a Německo. Delegace tvoří zástupci mezinárodních odborů ministerstev spravedlnosti, kontaktní osoby Evropské soudní sítě ve věcech občanských a obchodních, dále soudci zabývající se mezinárodní agendou a v neposlední řadě představitelé stálého zastoupení členských států při Evropské unii v oblasti civilní justice.

Výsledky jednání se dostanou k soudům České republiky prostřednictvím Vnitřní soudní sítě ve věcech občanských tak, aby mohly být prakticky využity v rámci přeshraniční justiční spolupráce. Expertní setkání států střední Evropy pořádá mezinárodní odbor civilní v rámci programu na podporu rozvoje vnitřní soudní sítě, který spolufinancuje Evropská unie, a v souvislosti s předsedáním České republiky ve Visegrádské skupině.

 

Mgr. Lucie Machálková, tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti

28. 2. 2020