Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Upozorňujeme žadatele o dotaci na rok 2023, že dne 22. 9. 2022 byla schválena Metodika pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2023 (dále jen „Metodika") verze 1. 2, ve které je upraveno vymezení podporovaných aktivit (Část II. Účel dotačních titulů vyhlašovaných Ministerstvem spravedlnosti, písmeno b)) a dále vyhodnocování kvalitativního indikátoru (Část X. Vyúčtování dotace, odstavec 2). Ostatní ustanovení a části Metodiky, včetně příloh, se nemění.

V souvislosti se změnou Metodiky je prodloužena lhůta pro podávání žádosti o dotaci na rok 2023 pro žadatele o dotaci v rámci dotačního titulu Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, a to do 23. 10. 2022.

 

Ministerstvo spravedlnosti

23.9. 2022