Agregátor obsahu Agregátor obsahu

16.12.2022 Další velké úspěchy českého předsednictví v Radě EU – ukončení vyjednávání u předpisů z digitálního balíčku

1) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje platforma pro spolupráci na podporu fungování společných vyšetřovacích týmů a mění nařízení (EU) 2018/1726

Dne 13. 12. 2022 se uskutečnil závěrečný tzv. politický trialog k návrhu nařízení o Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje platforma pro spolupráci na podporu fungování společných vyšetřovacích týmů a mění nařízení (EU) 2018/1726, kterým byl završen legislativní proces u tohoto návrhu.

Českému předsednictví se tak podařilo vyjednávání s Evropským parlamentem zahájit a po intenzivních technických jednáních v listopadu a prosinci také dokončit.

Tento návrh je součástí probíhajících snah o modernizaci a digitalizaci přeshraniční justiční spolupráce, která státním zástupcům a soudcům usnadní výměnu informací a postavení zločinců před soud. Platforma usnadní každodenní koordinaci a řízení společných vyšetřovacích týmů, umožní výměnu a dočasné ukládání provozních informací a důkazů a zajistí bezpečnou komunikaci členů společných vyšetřovacích týmů.

Nedávným příkladem společného vyšetřovacího týmu je tým vytvořený příslušnými orgány Litvy, Polska a Ukrajiny s cílem usnadnit výměnu informací a důkazů na podporu vyšetřování trestných činů spáchaných na Ukrajině. K tomuto týmu se připojily další čtyři členské státy EU a také Mezinárodní trestní soud.

 

2) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení o Eurojustu, pokud jde o elektronickou výměnu informací v případech terorismu

Dne 14. 12. 2022 se uskutečnil závěrečný tzv. politický trialog k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 (nařízení o Eurojustu) a rozhodnutí Rady 2005/671/SVV. Na tomto jednání se českému předsednictví podařilo ukončit vyjednávání tohoto předpisu, čemuž předcházela i v tomto případě intenzivní technická jednání v průběhu listopadu a prosince.

Tato novela nařízení o Eurojustu napomůže k účinnějšímu boji proti terorismu. Podle navrhovaných pravidel budou členské státy muset poskytovat Eurojustu informace o všech trestních vyšetřováních týkajících se teroristických trestných činů, jakmile budou takové případy postoupeny soudním orgánům. Návrh:

• vytváří moderní digitální systém správy případů, který tyto informace ukládá a umožňuje jejich křížovou kontrolu;

• dává Eurojustu pravomoc lépe odhalovat vazby mezi nadnárodním vyšetřováním a stíháním v oblasti terorismu a proaktivně informovat členské státy o nalezených vazbách;

• vytváří bezpečný digitální komunikační kanál mezi členskými státy a Eurojustem;

• zjednodušuje spolupráci se třetími zeměmi tím, že styčným státním zástupcům vyslaným do Eurojustu umožňuje přístup k systému řízení případů.

Ministerstvo spravedlnosti

16.02. 2022