Agregátor obsahu Agregátor obsahu

09.06.2021 Česká a Arménská republika uzavřely Dohodu o mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech

Ve středu dne 9. června 2021 se uskutečnilo setkání ministryně spravedlnosti České republiky Marie Benešové s velvyslancem Arménie v České republice Ashotem Hovakimianem při příležitosti podpisu Dohody mezi Českou republikou a Arménskou republikou o usnadnění aplikace Evropské úmluvy o vydávání ze dne 13. prosince 1957. 

Uzavření Dohody umožní rozšíření možností mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech mezi smluvními stranami. Konkrétně pak řešení situací, kdy státní příslušník jedné smluvní strany, trestně stíhaný druhou smluvní stranou, po řádném předvolání k soudnímu projednání a odsouzení, nenastoupí uložený trest odnětí svobody. Uprchne na území svého domovského státu a z důvodu státní příslušnosti nemůže být vydán.

Mezi Českou republikou a Arménskou republikou nejsou v současné době v platnosti žádné dvoustranné mezinárodní smlouvy upravující mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech.

Česká republika považuje Arménii za důležitého partnera jak svého, tak Evropské unie, proto mě těší, že můžeme Dohodu dnes podepsat. Rovněž si cením toho, že se bilaterální vztahy mezi Českou republikou a Arménií rozvíjejí velmi dobře a nejsou zatíženy žádnými problémy," uvedla ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí a vedoucí tiskového oddělení

09. 06. 2021