Agregátor obsahu Agregátor obsahu

07.09.2023 Bezvýsledné exekuce

Dne 26. srpna 2023 nabyla účinnosti novela exekučního řádu. Soudním exekutorům bylo přiznáno právo na paušální náhradu nákladů ve výši 750 Kč za úkony spojené se zastavením bezvýsledné exekuce. Je-li soudní exekutor plátcem daně z přidané hodnoty, zvyšuje se paušální náhrada nákladů o daň z přidané hodnoty.

Co se týče problematiky náhrad nákladů soudních exekutorů při zastavování bezvýsledných exekucí, lze obecně vycházet z principů vyplývajících z dohledového stanoviska ke zjištěným problémům v případech zastavování tzv. bagatelních exekucí.  

Celé znění stanoviska je k dispozici zde.

V případě identifikace dalších problémů zváží Ministerstvo spravedlnosti přijetí samostatného stanoviska k zastavování bezvýsledných exekucí.

 

Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

07. září 2023