Co je to elektronicky podepsaný výpis z obchodního rejstříku?

Jedná se o výpis konkrétní společnosti z obchodního nebo obdobného rejstříku, který byl vytvořen jako elektronický dokument ve formě datové zprávy (ve smyslu zákona 300/2008 Sb.). Tento dokument je elektronicky podepsán kvalifikovaným systémovým certifikátem příslušného rejstříkového soudu a obsahuje všechny náležitosti, aby byl považován za důvěryhodný a právoplatný výpis zcela srovnatelným s listinnými výpisy poskytovanými na rejstříkových soudech nebo prostřednictvím služby CzechPOINT.

Jak mohu takový výpis získat?

Pokud si v internetové aplikaci obchodního rejstříku na adrese https://or.justice.cz/ necháte vypsat na obrazovku výpis konkrétní společnosti, tak na konci webové stránky s výpisem je vpravo ikona s popisem "Stáhnout PDF verzi výpisu". Po kliknutí na ní se připraví příslušný PDF dokument - a ten se buď nabídne ke stažení anebo se Vám otevře přímo v PDF prohlížeči (podle nastavení Vašeho počítače).

Pokud otevřu elektronický výpis v PDF prohlížeči, ten mi hlásí, že jeho podpis není platný. Kde je problém?

Ve standardní konfiguraci běžných PDF prohlížečů (jako je např. Adobe Reader) nejsou nastaveny kvalifikované certifikační autority jako důvěryhodné. Z tohoto důvodu může ověřování PDF výpisu z OR dopadnout takto:

Screenshot

Aby PDF prohlížeč správně ověřoval podepsané výpisy z OR (a jiné elektronické dokumenty ve smyslu zákona), je potřeba jeho konfiguraci doplnit o nastavení důvěryhodnosti pro kvalifikované certifikační autority (jejich autoritativní seznam s odkazy pro stažení příslušných kořenových certifikátů je k dispozici na webu Ministerstva vnitra ČR).

Videotutoriál, jak nastavit a zdůvěryhodnit kořenové certifikáty v nejpoužívanějším PDF prohlížeči Adobe Reader, naleznete například na serveru JakNaPDF.

Ve výše uvedeném obrázku jsou vidět ještě některé další důležité aspekty:

  • v dolním okně je vidět, že kvalifikovaná certifikační autorita není standardně nastavená jako důvěryhodná
  • každý elektronicky podepsaný výpis obsahuje na začátku hlavičku, která reprezentuje visuální podobu podpisu. Pro podrobnější informace stačí na tuto hlavičku kliknout.
  • elektronicky podepsané výpisy z OR zatím neobsahují časové razítko (systémovou značku) a PDF prohlížeč na to v horním okně ve třetím řádku upozorňuje

Mohu si takový výpis vytisknout?

Ano, poskytnutý dokument ve formátu PDF je možné vytisknout a pro vlastní potřebu archivovat. Obecně se však prostým vytištěním degraduje jeho právoplatnost na informativní a poté tedy již není možné jej neomezeně používat jako plnohodnotný.

Co mám dělat, pokud potřebuji právoplatný výpis z OR v "papírové" podobě?

Pokud získáte z internetové aplikace obchodního rejstříku podepsaný PDF dokument, je možné na něj aplikovat mechanismus autorizované konverze podle zákona 300/2008 Sb. (o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů). Tuto službu poskytují veřejnosti kontaktní místa veřejné správy (tzv. CzechPOINT). Navíc možnost získat "papírový" výpis přímo na CzechPOINTu nebo i na rejstříkových soudech zůstává zachována.

Co dělat, pokud naleznu ve výpise z obchodního rejstříku nějakou nesrovnalost?

Je potřeba se obrátit na příslušný rejstříkový soud.

Jaké nové možnosti přináší zavedení elektronických výpisů z OR?

Jedná se o zásadní posun ve vnímaní, jak nakládat s výpisy z obchodního rejstříku. Dá se totiž předpokládat, že již brzy ty instituce (státní i soukromé), které potřebují výpisy z OR ke svému rozhodování, nebudou vyžadovat ověřené "papírové výpisy ne starší tří měsíců" po občanech či společnostech, ale získají si je aktuálně sami přímo v internetové aplikaci obchodního rejstříku.

© 2012 Ministerstvo spravedlnosti České republiky
Verze aplikace: 1.2.2

Integrovaný Operační Program EU