obsah

Okresní soud v Berouně

Okresní soud v Berouně

popis.Text

 

Adresa:         

             

ČR - Okresní soud v Berouně

Wagnerovo nám. 1249/3

266 47  Beroun         

Telefon: 311 604 500,  Fax: 311 624 649

 

Detašované pracoviště: (Exekuční a Trestní oddělení)

 

Adresa:          

 

Politických vězňů 20

266 01 Beroun

(Tato adresa není určena pro doručování.)

 

Telefon:   311 630 xxx - provolba, kde xxx je číslo linky

Fax (trest):  311 621 067

 

IČO: 00024503

ID datové schránky: npyabyy

 

E-podatelna:   podatelna@osoud.ber.justice.cz - Jen tato e-mailová adresa soudu je určena pro přijetí podání s elektronickým podpisem.

 

V případě zavirované zprávy, spamu, reklamy, nebo nečitelného e-mailu bude zpráva bez upozornění smazána.

Elektronicky podepsaná podání ve smyslu zákona č. 297/2000 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, musí mít připojen kvalifikovaný certifikát.

 

Informační centrum:

 

Úřední hodiny informačního centra pro veřejnost:

 

Pondělí          7.30 - 11.30 hodin      12.30 - 16.00 hodin

Úterý              7.30 - 11.30 hodin     12.30 - 16.00 hodin

Středa            7.30 - 12.00 hodin      13.00 - 17.00 hodin

Čtvrtek           7.30 - 11.30 hodin     12.30 - 16.00 hodin

Pátek             7.30 - 11.30 hodin      12.30 - 15.00 hodin

 

Nahlížení do spisů:     

Nahlížení do spisu pro účastníky řízení, příp. zplnomocněné zástupce, je možné pouze po předchozím objednání.

Informace ve věci sepisování návrhů.

 

Kontakty: 

 

Lucie Valešová

Telefon: 311 604 548

E-mail: infocentrum@osoud.ber.justice.cz

 

 

Detašované pracoviště okresního soudu

 

Trestní oddělení

– věci T, Tm          – č. dv. 309           (Tel: 311 630 384)

 

Oddělení výkonu rozhodnutí  

 

- věci E, EXE         – č. dv. 316           (Tel: 311 630 391)

 

Bezbariérový přístup:

U Okresního soudu v Berouně je vybudován bezbariérový přístup do budovy.  

Přístup osob s omezenou schopností pohybu je zajištěn pomocí nájezdové rampy z boku budovy. Uvnitř budovy se nachází elektrická plošina a výtah do všech podlaží.

 

Kamerový systém:

 

Okresní soud v Berouně je střežen kamerovým systémem.

Kamerový systém monitoruje :

- vchod do budovy a blízké okolí před budovou

- vnitřní prostory soudu (chodby, prostory před jednacími síněmi, jednací síně)

- parkoviště soudu a vjezd na parkoviště

 

Vedení okresního soudu:

Předsedkyně okresního soudu: Mgr. Daniela Jandová

Telefon: 311 604 540 

 

Místopředseda okresního soudu: Mgr. Aleš Grombíř

Telefon: 311 630 397

 

Ředitelka správy okresního soudu: Ing. Monika Machová

Telefon: 311 604 515 

 

Tisková mluvčí:

Mgr. Kristina Pavlisová

Telefon: 311 604 542   Fax: 311 624 649

E-mail: kpavlisova@osoud.ber.justice.cz

 

 

 

ePodatelna