obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Rozsudek velkého senátu Soudu ze dne 15. listopadu 2016 ve věcech č. 28859/11 a 28473/12 – Dubská a Krejzová proti České republice