obsah

Vyhledávání kontaktů

Hledat

Elektronické dokumenty

 

Předsednictví ČR ve V4

Předsednictví ČR ve V4

Aktuality

14.2.2018

S rekvalifikací a zaměstnáváním odsouzených bude více pomáhat Úřad práce ČR

Zástupci Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby ČR a Úřadu práce ČR včera podpisem dvou memorand zahájili intenzivnější spolupráci. Takto systémová spolupráce resortních složek Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva práce a sociálních věcí zde dosud chyběla. Strany chtějí zaměřit své úsilí na rekvalifikaci osob ve výkonu trestu tak, aby i lidé se záznamem v trestním rejstříku našli vhodné pracovní uplatnění. Snahou je také zlepšit zaměstnávání odsouzených s alternativním trestem.

8.2.2018

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Žirovnický proti České republice

Dne 8. února 2018 vydal výbor první sekce Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek v nadepsané věci, v němž shledal, že některá stěžovatelem na vnitrostátní úrovni vedená řízení nedostála požadavku na projednání v přiměřené lhůtě dle čl. 6 odst. 1 Úmluvy. Námitku stěžovatele, že český kompenzační prostředek nápravy nepřiměřené délky řízení není v praxi účinný, jak vyžaduje článek 13 Úmluvy, naopak Soud odmítl pro zjevnou neopodstatněnost.

2.2.2018

Ministr Pelikán v brněnských lokalitách podpořil tamní projekty sociálního začleňování

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán a náměstkyně sekce pro lidská práva Martina Štěpánková jednali v Brně o projektech sociálního bydlení. Housing first a Rapid Re-housing se úspěšně věnují pomoci lidem v bytové nouzi. V rámci agendy lidských práv, nově spadající pod ministra spravedlnosti, ministr a náměstkyně navštívili například i místní organizaci DROM, která se sociálnímu začleňování věnuje v terénu – nejčastěji s ohledem na hledání práce a řešení distribuce drog.