obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Aktuality

14.6.2018

Druhá šance pro lidi s trestní minulostí: v pražské Stromovce běžci utíkali před předsudky

Přes tři stovky závodníků běžely Stromovkou, aby upozornili na složitou situaci osob s trestní minulostí. Bývalí vězni mají často potíže s hledáním zaměstnání nebo čelí různým předsudkům. I to je podle odborníků důvodem vysoké recidivy (aktuálně dosahuje v ČR 70 %). Na připomínku toho, že si osoby s trestní minulostí zaslouží druhou šanci, vyběhl na start včerejšího závodu O2 Pražská štafeta rekordní počet závodníků. V sérii závodů Běhů se žlutou stužkou letos vyběhlo rekordních 450 běžců, z toho 18 bývalých a 25 současných vězňů.

12.6.2018

Rychlejší, ale také efektivní soudy: Ministr Pelikán představil druhou výroční zprávu českého soudnictví

Výroční statistická zpráva českého soudnictví ukázala na pozitivní trendy, ale také na oblasti, na které je potřeba se zaměřit. Délka civilního řízení se oproti roku 2016 loni zkrátila a u okresních soudů z téměř dvou set na 180 dnů. To znamená, že polovina věcí je na soudech vyřízena za šest měsíců.

8.6.2018

Vyřizování stížností podaných k mezinárodním orgánům ochrany lidských práv v roce 2017

Ministr spravedlnosti a vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva předložili vládě pro informaci materiál nazvaný „Zpráva za rok 2017 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k mezinárodním orgánům ochrany lidských práv“.

6.6.2018

Pozvánka na II. konferenci k novému civilnímu řádu soudnímu

Ministerstvo spravedlnosti Vás zve na druhou konferenci k návrhu civilního řádu soudního. Členové rekodifikační komise pohovoří o nejzásadnějších změnách týkajících se řízení o opravných prostředcích. Na jejich příspěvky budou následně reagovat oponenti z právního prostředí.

31.5.2018

Česká republika úspěšně zakončila Třetí hodnotící kolo Skupiny států proti korupci (GRECO)

Plénum Skupiny států proti korupci Rady Evropy (GRECO) přijalo na 79. shromáždění konaném ve dnech 19.–23. března 2018 Druhou zprávu o plnění doporučení Třetího hodnotícího kola České republiky. Přijetím této zprávy se po více než 6 letech uzavírá třetí kolo hodnocení České republiky. Zpráva se týká opatření přijatých Českou republikou na základě doporučení Hodnotící zprávy z roku 2011 v oblasti inkriminací a financování politických stran a hnutí.

Strana 5/72