obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Aktuality

14.3.2017

Výtěžek z jarního bazaru oblečení potěší seniory ze Sociálně odlehčovacího centra

Ministerstvo spravedlnosti uspořádalo charitativní bazar oblečení a doplňků na podporu Sociálně odlehčovacího centra na pražské Letné. To poskytuje komplexní služby sociální péče spojené s pobytem, stravováním a ošetřovatelskou péči pro seniory na přechodnou dobu. Díky originálním kouskům, které úředníci do bazaru darovali, se podařilo vybrat téměř 17,5 tisíc korun.

9.3.2017

Ministerstvo spravedlnosti zřídí unikátní „otevřenou“ věznici: o projektu diskutovalo na dvoudenní konferenci

Přední odborníci z Norska, Německa, Finska a Rumunska diskutovali 6. a 7. března 2017 na konferenci ve Stráži pod Ralskem s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem a odborníky z celé řady institucí o zkušenostech s tzv. otevřenými věznicemi. Konference byla spolufinancována z Norských fondů. Účastníci se shodli na tom, že projekty, které v co nejvyšší míře pomáhají odsouzeným s přípravou na život po výkonu trestu, jednoznačně vedou ke snížení recidivy.

2.3.2017

Česká republika učinila značný pokrok v plnění doporučení Třetího kola hodnocení Skupinou států proti korupci (GRECO)

Plénum Skupiny států proti korupci Rady Evropy (GRECO) schválilo během svého prosincového zasedání Čtvrtou průběžnou zprávu o plnění doporučení uložených České republice v dubnu 2011 Hodnotící zprávou Třetího kola hodnocení k tématům Inkriminace a Transparentnosti financování politických stran.

2.3.2017

Další krok k férovějším insolvencím: ministerstvo zavádí přísnější postihy pro insolvenční správce

Ministerstvo spravedlnosti připravilo novou sankční metodiku vůči insolvenčním správcům jako další nástroj dosažení poctivějších insolvencí. Důvodem systematizace postihů je také zprůhlednění dohledové činnosti ministerstva v neustále se měnícím insolvenčním prostředí.

1.3.2017

Švýcarsko-česká spolupráce v prevenci před recidivou a ve vzdělávání odborníků v justici

Díky podpoře z Programu švýcarsko-české spolupráce realizovalo Ministerstvo spravedlnosti v letech 2011 až 2016 dva projekty v oblasti Bezpečnost, stabilita a podpora reforem – Modernizace soudnictví. Získané finance ve výši 51,5 mil. Kč putovaly na prevenci před opakovanou trestnou činností a podpořily vzdělávání zaměstnanců justice. Resort spravedlnosti se podílel částkou 9,1 mil. Kč.