obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Databáze judikatury ESLP

 

Databáze obsahuje úřední překlady do českého jazyka všech rozsudků Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) vydaných ve věcech proti České republice a anotace všech rozhodnutí ESLP o přijatelnosti stížností podaných proti České republice. Dále databáze obsahuje i anotace významných a pro české právní prostředí relevantních rozsudků a rozhodnutí ESLP vydaných proti jiným smluvním státům Evropské úmluvy o lidských právech, a to zejména za období od října 2012 do současnosti. V databázi je možné přehledně vyhledávat podle celé řady kritérií.

 

Databázi naleznete na adrese http://eslp.justice.cz.