obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Další krok k transparentnímu výběrovému řízení na elektronické náramky: Ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje studii proveditelnosti

Ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje studii proveditelnosti zavedení elektronického monitorovacího systému pro trestní justici. Probační a mediační služba, která si nechala studii zpracovat, využije její výstupy jakožto podklad pro vypsání transparentního výběrového řízení na dodavatele technologie tzv. náramků. Tendr by měl být vyhlášen v řádu několika týdnů.

 

„Studii proveditelnosti záměrně zveřejňujeme ve verzi, v níž nejsou vyčísleny náklady projektu. Důvod je jednoduchý – před zahájením zadávacího řízení nechceme poskytovat žádné ekonomické ukazatele, z nichž by mohli potenciální dodavatelé dovodit nabídkovou cenu. Rozhodně nechceme, aby veřejnost měla jakékoliv pochybnosti o ceně zakázky, jako tomu bylo v minulosti. Plnou verzi studie proveditelnosti se všemi ekonomickými ukazateli zveřejníme poté, co budou otevřeny obálky s nabídkami dodavatelů,“ upřesnil ministr spravedlnosti Robert Pelikán. 

 

Ministerstvo spravedlnosti plánuje využití elektronických náramků zejména pro kontrolu odsouzených osob, jimž byl uložen trest domácího vězení. V současnosti je navíc v legislativním procesu novela trestního řádu a trestního zákoníku, která by umožnila využít náramky ve vhodných případech i pro účely vazby.

 

Pracovní skupina EMSON, zřízená při ministerstvu, plánuje do budoucna využití náramků i pro účely ochrany obětí trestných činů a svědků, při vykázání násilníků z obydlí, při kontrole zákazu vstupu na sportovní akce, při zaměstnávání vězňů aj.

 

 

28. 7. 2015                                                Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti ČR