obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Dotační a akreditační řízení Ministerstva spravedlnosti ČR na rok 2018 - Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2018

Ministerstvo spravedlnosti ČR vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na dotační titul Probační a resocializační programy pro mladistvé delikventy, realizované v dotačním roce 2018.

Metodiku pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nalezete zde.

Spolu se žádostí o poskytnutí dotace lze v souladu s uvedenou metodikou požádat rovněž o uzavření smlouvy o dlouhodobé spolupráci (tzv. víceleté financování NNO), jejíž vzor je zde.

Žádost NNO o státní dotaci na rok 2018 se nachází zde.

Žádost pro NNO, které mají s Ministerstvem spravedlnosti uzavřenu smlouvu o dlouhodobé spolupráci, se nachází zde.

Povinné přílohy k žádosti na rok 2018 nalezete zde.

Žadatel předloží jednu kopii žádosti v listinné podobě (viz Výzva) a taktéž zašle žádost včetně všech příloh v elektronické podobě na adresu rsolska@msp.justice.cz .

Akreditační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2018

O akreditaci žádají pouze předkladatelé nových programů. Žadatelé s akreditací udělenou v roce 2017 o akreditaci letos nežádají. 

Výzva pro předkládání žádostí o akreditaci Probačních programů pro mladistvé delikventy zde.

Žádost o udělení řádné akreditace k Probačnímu programu pro mladistvé delikventy zde.

Stanovisko místně příslušného střediska PMS ČR zde.

Metodika akreditačního procesu a pravidel pro žadatele o akreditaci zde.

Předepsaná struktura programového manuálu zde.

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Bc. Renáta Solská

email: rsolska@msp.justice.cz

tel.: +420 221 997 305

 

Mgr. Zuzana Hájková

email: zhajkova@msp.justice.cz 

tel.: +420 221 997 192

 

Mgr. Štěpán Bolf

email: sbolf@msp.justice.cz

tel.: +420 221 997 406 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministr spravedlnosti

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.

Ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D