obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Probační programy akreditované na období 2017 - 2018

Probační programy akreditované v rámci dotačního titulu "Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy" s řádnou akreditací platnou v období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018 naleznete zde.