obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Zpráva skupiny GRECO k třetímu kolu hodnocení České republiky z hlediska plnění doporučených opatření

Plénum Skupiny států proti korupci Rady Evropy (GRECO) projednalo během svého březnového zasedání Zprávu o plnění doporučení, uložených České republice v dubnu 2011 (viz zprávy dostupné zde a zde).   

 

GRECO ocenila snahu České republiky o promítnutí Trestněprávní úmluvy o korupci do českého trestního zákoníku, nicméně zároveň upozornila na nutnost dokončení ratifikace jejího dodatkového protokolu. GRECO dále vytklo České republice neplnění doporučení uložených v oblasti financování politických stran.

 

Podrobné informace o činnosti Skupiny GRECO včetně hodnotících zpráv všech členských států jsou dostupné na www.coe.int/greco.

 

 

 

4. 4. 2013                                                         Samostatné oddělení mezinárodní spolupráce